CONDUCERE

PRIMAR

Mihăiță BĂDESCU

Viceprimar

Petrică BERINDEI

Secretar General

Remus EBETIUC

Contabil șef

Marinela BUZATU

Componența compartimentelor de resort

  1. Lineta-Ervina FUNIERU – Compartiment agricol și stare civilă
  2. Iuliu LASCU – Compartiment taxe și impozite
  3. Gabriela BERINDEI – Compartiment asistența socială
  4. Gheorghe RAFA – Șef SVSU
  5. Maria-Andreea DIACONU – Asistent comunitar
  6. Gheorghe MIREA – Paznic